Workshop Systeemdenken

Organisaties kunnen alleen tot een blijvende prestatieverbetering komen als ze hun tijd niet hoeven te besteden aan het oplossen van steeds dezelfde, terugkerende problemen. Daarom is het nodig inzicht te krijgen in het ontstaan van deze problemen en de relatie tussen probleem en oplossing. Systeemdenken is hiervoor een goed hulpmiddel. Systeemdenken is een manier van kijken naar de samenhang tussen oorzaak en gevolg en de invloed van de dynamiek van een groep of systeem daarop. Met elkaar wordt niet alleen een systeem gevormd (een organisatie of team bijvoorbeeld), maar ook een vast patroon van omgaan met elkaar en onderlinge drijfveren die het
systeem in stand houden.

De 2-daagse workshop Systeemdenken neemt je mee en laat je anders kijken door:

  • De taal van Systeemdenken
  • Systeemdenken toe te passen in 7 stappen
  • Archetypes van patronen in het systeem te herkennen
  • Inzicht in de kracht van de drijfveren die een systeem in stand houden
  • Kennis te maken met de wijsheid van co-creëren
  • Het belang van de bedrijfshistorie
  • Het effect van: Vandaag creëren we de problemen voor morgen

Op basis van de vragen en thema’s van de deelnemers zelf kunnen allerlei uitstappen gemaakt worden naar disciplines als sociale-psychologie, bedrijfskunde, organisatiekunde, organisatieverandering, bedrijfs(cultuur)historie, eigenaarschap en stijlen van leidinggeven.

Download hier uw brochure voor meer informatie.